top of page

Munkára jelentkezők adataival kapcsolatos adatkezelés a honlapon keresztül érkező önéletrajzok esetén

Főszabály szerint az önéletrajzokat (továbbiakban: CV) későbbi felhasználás céljából kategorizálja a Társaság, a később megüresedő vagy betöltendővé váló pozíciók miatt adatbázist épít belőle. Az adatbázisba kerülő adatokat három év elteltével semmisíti meg, lévén ennyi idő elteltével már vélhetően nem relevánsak a munkakeresés szempontjából az adatok.

Minden, a Társaság előtt feltárt CV esetében az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1), illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja ad jogalapot.

Az adatkezeléshez adott vélelmezett hozzájárulás megdönthető, így az érintett jelen szabályzat szerint meghatározottak alapján visszavonhatja hozzájárulását.

Az álláshelyekre való jelentkezés esetén a Társaság válaszlevelet küld a jelentkezőnek, amelyben tájékoztatja az adatkezelés tényéről, jogalapjáról és az adatkezelés elleni tiltakozás formáiról

adatkezelés célja: a megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása, a jelentkezők személyes adatainak kezelése

kezelt adatok köre: név, születési dátum, anyja neve, lakcím, képzési adatok, fénykép, az érintett által megadott egyéb adatok

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a), illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: az adatbázisba kerüléstől számított három év

adattárolás módja: elektronikusan

bottom of page