top of page

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. Az ÁSZF célja és hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) egyaránt érvényesek az Univer Szerviz Kft.-vel jogviszonyba kerülő magánszemélyekre, jogi, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

Jelen ÁSZF 2023. február 1-től visszavonásig érvényes.

2. Az Univer Szerviz Kft. bemutatása

Az Univer Szerviz Kft. 1999 óta sikeresen működő, főleg karbantartással foglalkozó vállalkozás.

 

Székhely és ügyfélszolgálati iroda: 1157 Budapest, Nyírpalota út 71.

Adószám: 11835765-2-42

Cégjegyzékszám: 01 09 679046

 

Fő tevékenységeink:

Felvonó üzletág:

- felvonó karbantartás, javítás, korszerűsítés. Jelenleg közel 300 felvonó folyamatos, zavartalan működését biztosítjuk

- felvonó vészjelzők szerelése

- 24 órás felvonó mentési ügyelet (távfelügyelet) – kizárólag a XV. kerületben

 

Víz-, fűtés üzletág:

- mellékvízóra csere (sima, távleolvasós)

- víz vezetékek cseréje (alapvezeték, felszálló, cirkulációs, szennyvíz)

- távleolvasós fűtési költségosztók szerelése, fűtési elszámolások készítése

 

Villamossági munkák:

- szellőzőmotor csere

 

Egyéb:

- társasházban előforduló lakatos munkák elvégzése

- feljárók (vasszerkezetű), kukatárolók, előtetők, korlátok készítése

 

3. Az ügyfelekkel való kapcsolat

Az Univer-Szerviz Kft. meglévő és új ügyfelei részére e-mailes, telefonos, postai és személyes ügyfélszolgálatot üzemeltet.

 

E-mailes ügyfélszolgálat

Társaságunk az érdeklődők és ügyfelek, megrendelők elektronikus leveleit az info@univer-szerviz.hu és az ugyfelszolgalat@univer-szerviz.hu címeken fogadja, a beérkezett megkeresésekre általában két munkanapon belül válaszolunk, intézkedünk.

 

Telefonos ügyfélszolgálat

Társaságunk ügyfélszolgálata nyitvatartási időben a +361/707-2222 telefonszámon érhető el. Telefonközpontunk kiegészül egy elektronikus hangrögzítő berendezéssel, mely digitális formában rögzíti az üzeneteket, így azokat elektronikusan naplózott, visszakereshető rendszerben tárolja.

 

Személyes ügyfélszolgálat

Társaságunk személyes ügyfélszolgálatot üzemeltet a Budapest XV., Nyírpalota út 71. szám alatt, ügyfeleinek személyes, színvonalas kiszolgálása érdekében. Ügyfélszolgálati irodánk tömegközlekedéssel és gépjárművel egyaránt jól megközelíthető.

Nyitvatartási időben munkatársaink készséggel szolgálnak információkkal ügyfeleink részére mellékvízmérők beépítésével, cseréjével, üzembehelyezésével kapcsolatban. Időpontot egyeztetnek helyszíni felmérés, vagy kivitelezés megrendelése esetén.

Igény esetén a személyes ügyintézés időpontjának előzetes lefoglalására is lehetőséget biztosít társaságunk. Időpontfoglalási igényüket telefonon a +361/707-2222 telefonszámon, elektronikusan az ugyfelszolgalat@univer-szerviz.hu e-mail címre írt levelükben jelenthetik be.

Telefonos és elektronikus levél alapú (e-mail) ügyintézési idő:

Munkanapokon 8 és 17 óra között, kivétel hétfő: 7:30-19:30

A telefonos megkereséseket rögzítjük. A hívás azonosítója a naptári nap, és a hívás kezdetének ideje (pl. a 2023.01.02-án 13:23-kor beérkező hívás azonosítója: 202301021323).

 

Személyes ügyfélfogadási idő:

Hétfő:  7.30 -19:30

Kedd, szerda, csütörtök: 7.30 - 12.00 és 12.30 - 15.30

Péntek: 7.30 - 12.00

 

A személyes ügyintézés időpontja igénylésének napjától számított öt munkanapon belül időpontot biztosítunk a személyes ügyintézésre a leendő és meglévő ügyfeleink számára.

 Ügyfélszolgálatunk postai úton, levélben is fogad megkereséseket.

Levelezési cím: 1157 Budapest, Nyírpalota út 71.

 

4. Ajánlat

A nyújtott szolgáltatásokra (kiemeltem a vízóracserére) vonatkozóan a weboldalon (www.univer-szerviz.hu) található ajánlathoz (árak) az Univer Szerviz Kft. nincs kötve, mivel az ajánlatok a beszállítók által szabadon megszabott árak és szállítási feltételekben történt változások alapján változhatnak. Az árak az adott ügyfél általi megkeresés során adott konkrét ajánlat Univer Szerviz Kft. általi visszaigazolás (rögzített telefonhívás, vagy írásos kommunikáció) során válik kötelező érvényűvé (ez egyben a szerződés létrejötte).

 

5. Tulajdonjog

A beszerelt áruk az Univer Szerviz Kft. tulajdonát képzik az áruk és a hozzá kapcsolódó szolgáltatás ellenértékének teljes kifizetéséig.

 

6. Panasz, reklamáció

Az ügyfelek az ÁSZF 2. számú pontjában („Az ügyfelekkel való kapcsolat”) felsorolt csatornákon keresztül élhet panasszal, vagy nyújthat be reklamációt. Mind a panaszok-, mind a reklamációk kivizsgálására az Univer Szerviz Kft-nek 10 munkanapja van.

Az Univer-Szerviz Kft. meglévő és új ügyfelei részére e-mailes, telefonos, postai és személyes ügyfélszolgálatot üzemeltet.

 

7. Jogviták

Az Univer Szerviz Kft. elkötelezett a vitás helyzetek mielőbbi konstruktív rendezésében – kiemelten támaszkodva a Ptk. által a szerződő felekre vonatkozóan előírt együttműködési kötelezettségre.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott eseteknél a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

bottom of page